top of page

Hofset Aqua

Vi leverte yttervegger, tak og innervegger i 2022 for det nye settefiskanlegget i Tafjord til Hofset Aqua.

bottom of page