top of page

Tidligere og pågående prosjekt

Vi gir hvert prosjekt vi jobber med den personlige oppmerksomheten det fortjener. Vi jobber side om side med våre kunder for å skape et best mulig resultat for alle parter. Ta en titt på noen av våre nyeste prosjekter og ta kontakt for mer informasjon.

Rema 1000, Sykkylven

Brenne Entreprenør AS er totalentreprenør på oppdrag for Ren Sykkylven AS og setter opp en ny dagligvarebutikk for Rema 1000 ved sjøfronten i Sykkylven. Totalt utbygd areal blir 1.120 

Butikken skal stå ferdig Q1 2025.

nytt-9.jpg

Dags Maskin AS

Brenne Entreprenør AS bygger ny garasje til Dags Maskin AS i Sykkylven. Utbygd areal blir 300

nytt-8.jpg

Pelagia Egersund

Brenne Entreprenør AS bygger på oppdrag for Pelagia Norge en ny fabrikk i Egersund. Den får en grunnflate på 5.000  og totalt utbygd areal blir 8.300

Fabrikken skal stå ferdig Q1 2025.

Uten navn-3.jpg

Mowi Jøsnøya

Brenne Entreprenør AS har utført følgende arbeid på det nye bygget til Mowi i Hitra Industripark:

  • Yttervegger

  • TRP takplater 

  • Innervegger

  • Teknisk himling

  • Beslags arbeider innvendig og utvendig

 

På Bewi-bygget, som også er bygget i industriparken ved siden av, har vi stått for stålkonstruksjonen og taktekkinga.

Vikenco

Brenne Entreprenør AS sto som totalentreprenør av det nye bygget til Vikenco på Rindarøy i Aukra  Etter et lengre forprosjekt og flere prosjekteringsmøter startet vi på arbeidet på tomten august 2019. Det ble satt opp en fileteringsfabrikk for laks på 13.600 m². Bygget inneholder fryselager-tunellfrys/platefrys, heilautomatisert kasse, fileteringsfabrikk, lager, lastesoner og kontoravdeling. Her har vi i tett samarbeid med Vikenco satt opp et bygg for fremtiden. Ytterveggene i bygget er satt opp i betongelementer, etasjeskillere i hulldekke og himling i produksjonen er sandwichpaneler.

Vikenco-2.jpg

Vikomar

Selskapet sto for byggingen av et nytt fryseri for Vikomar i Bud, som spesialiserer seg på behandling, produksjon, frysing og distribusjon av pelagisk fisk. Fryseriet har en størrelse på 2400 m² og vi satte også opp en tilhørende lastesone på 550 m². Bygget ble oppført i 2020. Fryseriet er bygget i betongelementer og har hulldekke som tak. Lastesone er utført i sandwichpaneler og det er stålplate i taket.

vikomar-2.jpg

Sandefisk

Sandefisk sitt anlegg i Sandshamn, som produserer fersk fisk, både fersk og frossen filet samt har levende hummer, hadde behov for å utvide bygningsmassen.  Brenne Entreprenør AS fikk oppdraget og bygde en ny filetfabrikk, fryseri og lager. Det ble satt opp vegg i vegg med eksisterende bygg og vi sto også for nye garderober samt ny kantine. Bygget hadde en total størrelse på 1.800 m² og ble ferdigstilt i 2021. 

sandefisk-2.jpg

Romsdalhalvøya interkommunale renovasjonsanlegg

Ved RIR sitt anlegg i Årødalen i Molde har Brenne Entreprenør AS vært totalentreprenør for tre industrihaller. Hall 1 ble bygget i 2019. Størrelsen var på 2.000  og det ble satt opp støttemur i en lengde av 80 meter i en høyde på 3,5 meter. Hall 2 sto ferdig i 2021 og er på 3.650 . Begge hallene er satt opp som industrihaller i sandwichpanel, der de nederste tre meterne av hallene er betongvegger. I hall 2 er det også en kontordel samt kantine og garderober.

I 2022 bygget vi en tredje hall for RIR som hovedentreprenør.  Det er en gjenvinningsstasjon på 2.500

Rir.jpg

Hofset Aqua

Brenne Entreprenør AS er underentreprenør til Artec Aqua. 

Vi leverte yttervegger, tak og innervegger på settefiskanlegget for laks og aure for Hofset Aqua i Tafjord i 2022.

hofset.jpg

Mack sentrallager

Hvor: Nordkjosbotn

Oppdragsgiver: Entreprenørcompaniet nord

Verdi: 12 millioner kroner

Entrepriseform: Underentreprise

Beskrivelse prosjekt: Yttervegger

Ferdigstilt: 2011

mack-2.jpg

Posten

Brenne Entreprenør AS har bygd nytt droppunkt for IKEA-leveranser i Molde. I tillegg har vi satt opp en ny trafostasjon for den pågående elektrifiseringen av Posten Norge. Vi er glade for å kunne være en aktiv bidragsyter til det grønne skifte.

Byggene sto ferdig i 2023. 

Brenne-8ny.jpg

Gamelsæterlia 31 AS

Brenne Entreprenør AS satte opp et lagerhotell i 2023 for Gamelsæterlia 31 AS i Molde. 

Brenne-12ny.jpg

Eidsiva Arena

Hvor: Lillehammer

Oppdragsgiver: Lillehammer Olympiapark AS

Verdi: 5,9 millioner kroner

Entrepriseform: Hovedentreprise

Beskrivelse prosjekt: Omtekking tak 6.500 m². Utvidelse av hallen mot nord 300 m². Nye veggelementer, stålplater, isolering og tekking.

Ferdigstilt: 2019

eidsiva-3_edited.jpg

Vartdal Plastindustri 

Hvor: Vartdal

Oppdragsgiver: Vartdal Plastindustri

Verdi: 

Entrepriseform: Hovedentreprise

Beskrivelse prosjekt: Tilbygg kontor, utvidet lastesone og bygget tak over lastesonen.

Ferdigstilt: 2018

vartdalplast-8.jpg

Sykkylven brannstasjon

Hvor: Sykkylven

Oppdragsgiver: Sykkylven kommune

Verdi: 10 millioner kroner

Entrepriseform: Hovederentreprise

Beskrivelse prosjekt: Nybygg

Ferdigstilt: 2018

Mowi Eggesbønes

Hvor: Fosnavåg

Oppdragsgiver: Mowi ASA

Verdi: 16 millioner kroner

Entrepriseform: Hovedentreprise bygg

Beskrivelse prosjekt: Opparbeidet kjølerom med lasterampe på 1.400 m² og nytt kasselager 800 m².

Ferdigstilt: 2018

mowi1.jpg

Pla-Mek AS

Hvor: Sykkylven

Oppdragsgiver: Pla-Mek AS

Verdi: 7 millioner kroner

Entrepriseform: Hovederentreprise

Beskrivelse prosjekt: Nybygg, industrihall.

Ferdigstilt: 2021

ASKO Nord

Hvor: Leirbakken, Ramfjord

Oppdragsgiver: Consto

Verdi: 30 millioner kroner

Entrepriseform: Underentreprise

Beskrivelse prosjekt: Yttervegger og Taktekking

Ferdigstilt: 2011

asko-5_edited.jpg
bottom of page