Romsdalhalvøya interkommunale renovasjonsanlegg

Bilder fra de to industrihallene Brenne Entreprenør AS har satt opp på oppdrag for Romsdalhalvøya interkommunale renovasjonsanlegg.