top of page

Romsdalhalvøya interkommunale renovasjonsanlegg

Video viser det tredje bygget som Brenne Entreprenør AS har satt opp for Romsdalhalvøya interkommunale renovasjonsanlegg. Vi var hovedentreprenør for en ny gjenvinningstasjon som ble startet på i 2022. Tidligere har vi satt opp to andre industrihaller. Du kan se bilder av hallene lenger ned på siden. 

Video fra tidlig i byggeprosessen på

gjenvinningstasjon som ble startet på i 2022. 

Bilder fra de to industrihallene Brenne Entreprenør AS har satt opp på oppdrag for Romsdalhalvøya interkommunale renovasjonsanlegg.

bottom of page