Vikenco AS

Video av det ferdige bygget til Vikenco AS.

Denne videoen, som i hovedsak er fra produksjonen innendørs, er produsert på vegne av Baader Norge.